KURIKULUM

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH MALAYSIA

Subjek selain daripada di atas adalah mengikut keperluan
semasa mengikut ketetapan di peringkat SRITI Negeri / Pusat.

KURIKULUM DINIAH (JAKIM)
KURIKULUM FARDHU AIN DAN FARDHU KIFAYAH
KURIKULUM TAHFIZ QURAN SUNNAH